În contextul unor discuții tehnice care aveau drept scop evaluarea progreselor înregistrate pentru îndeplinirea recomandărilor din ultimul raport MCV, respectiv antamarea noului mecanism privind statul de drept, constituit la nivelul Uniunii, reprezentanți ai Comisiei Europene au organizat în data de 16.06.2020 o videoconferință la care au invitat reprezentanți ai asociațiilor profesionale ale magistraților, anume ”Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor”, ”Inițiativa pentru Justiție” și “Forumul Judecătorilor din România”.

În cadrul întâlnirii menționate supra, reprezentanții celor trei asociații profesionale au antamat principalele motive care au generat „stagnarea” progreselor, în raport cu implementarea obiectivelor circumscrie în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, implementat în anul 2007 ca parte a tratatului de accedere a României la Uniunea Europeană, în vederea ranforsării statului de drept, pilon fundamental al proiectului comun european.

În concret, au fost învederate, drept cauze generatoare de impas, lipsa oricărei voințe politice pentru schimbări reale, pozitive, în sensul celor circumscrise prin mecanismul MCV, „eforturile” limitându-se la nivel pur declarativ, inexistența de facto a loialei cooperări între puterile statului, modul deficitar în care Consiliul Superior al Magistraturii, entitatea de rang constituțional care ar trebui să apere independența sistemului judiciar, a ales să acționeze, nereformarea Inspecției Judiciare și disensiunile existente în rândul magistraților, care slăbesc și vulnerabilizează corpul profesional, în special în raport cu influențe din sfera politică.

Totodată, reprezentanții celor trei asociații profesionale, în raport cu fiecare aspect reliefat, au expus multiple exemple edificatoare, precum pleiada de modificări legislative intempestive fără consultarea sistemului judiciar, ignorarea arbitrară de către Ministrul Justiției a avizelor negative ale CSM-ului în procedura desemnării candidaților pentru conducerea Parchetului General și Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, blocajul actual privind numirea procurorilor și judecătorilor definitivi, contestarea validității, respectiv obligativității recomandărilor MCV, GRECO, Com. Veneția, inclusiv de către membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, acțiunile selective ale Inspecției Judiciare, care au generat impunitate de facto pentru anumiți magistrați, ajungându-se în acest fel la numeroase derapaje în ceea ce privește discursul public al acestora, demersuri controversate privind preluarea unor dosare intens mediatizate, pasivitatea nepermisă a legiuitorului în domenii care reclamă o intervenție promptă, de pildă schimbările normative care trebuie operate în urma unor hotărâri pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (e.g. Kovesi c. României) și totala absență a întâlnirilor de lucru la care să participe actorii implicați în respectarea statului de drept, în vederea trasării unui plan comun de acțiune care să asigure respectarea și implementarea, în timp util, a măsurilor obligatorii referitoare la întărirea acestui pilon fundamental.

La finalul videoconferinței, participanții și-au exprimat convingerea colectivă că dezlegările pe care urmează să le ofere Curtea de Justiție a Uniunii Europene vor conduce la deblocarea impasului care caracterizează în prezent politica României în raport cu implementarea recomandărilor trasate în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare.