La data de 21.01.2020 pe site-ul instituției a fost publicat anunțul privind rezultatele selecției în vederea ocupării funcțiilor vacante de conducere în cadrul Ministerului Public, respectiv procuror general al României, procuror- șef DNA, procuror șef DIICOT. De asemenea,
la data de 03.02.2020 pe site-ul instituției a fost publicat anunțul privind rezultatele selecției în vederea ocupării funcțiilor vacante de conducere în cadrul Ministerului Public, respectiv prim adjunct al procurorului general al PICCJ, adjunct al procurorului general al PICCJ, procuror șef secție al Secției de urmărire penală și criminalistică, procuror șef secție al secției parchetelor militare a PICCJ, adjunct al procurorului șef al DIICOT, adjunct al procurului șef al DNA, procuror șef secție în cadrul DNA
În comunicatul dumneavoastră din data de 21.01.2020 ați precizat că alegerea candidaților a avut la bază analiza dosarelor profesionale și interviurile transparente susținute în fața unei comisii compuse din reprezentanți ai Ministerului Justiției, CSM, INM, ASE. În acest context,
plecând de la premisa că s-a dorit ca procedura, altfel un demers pur politic, să aibă și girul unei comisii formate din profesioniști ai dreptului și specialiști din alte domenii, vă solicităm să răspundeți următoarelor întrebări, având în vedere cooperarea loială între puterile statului și
dezideratul de transparență și profesionalism pe care îl susțineți în discursul public:
A existat în cadrul comisiei (pentru toate posturile de conducere vacante) o grilă de notare sau o formulă de evaluare scrisă a candidaților? În caz afirmativ vă rugăm să precizați care au fost criteriile de notare în mod concret și rezultatele obținute de candidați în urma acestei evaluări.
Nominalizările sau, acolo unde este cazul, respingerea tuturor candidaților au fost efectuate în baza votului fiecărui membru al comisiei? În cazul în care nu a existat un sistem de vot sau de decizie colectivă vă rugăm să ne precizați dacă nominalizările sau, acolo unde este cazul, respingerea tuturor candidaților, au fost în concordanță cu opinia membrilor comisiei sau opțiunea ministrului a fost contrară evaluării realizate de comisie:
A existat vreo situație în care opinia și evaluarea membrilor comisiei a fost una favorabilă în sensul nominalizării candidaților iar Ministrul Justiției a ignorat această opinie/evaluare? Dacă răspunsul este afirmativ vă rugăm să precizați concret cazurile în care a existat această situație și motivele obiective care au stat la baza deciziei.
Având în vedere declarațiile dumneavoastră publice și comunicatele afișate pe site-ul Ministerului Justiției vă rugăm să precizați ce anume aveți în vedere referitor la ”pasivele” unei unități ale Ministerului Public, în concret care sunt aceste pasive și cum sunt ele cuantificate în procesul de selecție pentru funcțiile de conducere.
De asemenea, vă rugăm să precizați care este poziția publică a Ministrului Justiției cu privire la apartenența sau apropierea magistraților de organizații nonguvernamentale cu caracter nepublic, nedeclararea unei astfel de apartenențe în declarația de interese și încălcarea normelor în materia citării și redactării lucrărilor stiințifice de către magistrații procurori și judecători. În acest context vă solicităm să comunicați dacă astfel de probleme sau alte probleme etice au fost evaluate cu privire la candidații nominalizați și care au fost motivele care au dus la considerarea lor ca nefiind esențiale.
Fiind convinși de atașamentul dumneavoastră față de statul de drept și procedurile transparente și bazate pe meritocrație considerăm că este oportun ca măcar în cazul posturilor pentru ocuparea cărora nu a fost nominalizat niciun candidat să expuneți public motivele acestei opțiuni a Ministrului Justiției, cu argumente concrete raportate la criteriile de selecție publicate pe site-ul Ministerului Justiției la data de 02.12.2019 și 09.12.2019 și să aveți disponibilitatea de a publica proiectele tuturor candidaților pe site-ul Ministerului Justiției.
Pe această cale subliniem că demersul are menirea de a lămuri și a încuraja prezența unui număr cât mai mare de magistrați profesioniști și onești la alte interviuri organizate de  Ministerul Justiției, un pas suplimentar în această direcție fiind stabilirea și publicarea, pe viitor, a unui profil al candidatului și a unui barem orientativ cu privire la ponderea proiectului, a interviului, a ”pasivului” și a activității profesionale până la momentul înscrierii. Nu în ultimul rând subliniem că AMASP își menține poziția cu privire la crearea unui cadru previzibil și transparent în ceea ce privește procedurile de numire în Ministerul Public indiferent dacă o parte dintre membrii asociației și-au depus candidaturile sau au fost nominalizați pentru ocuparea posturilor vacante.

Până la data de 15.02.2020 ministrul justiției nu a dat curs solicitărilor AMASP